Njoftim për publikimin e listës pjesore të kandidatëve për magjistratë datë 30 Nëntor 2023, viti akademik 2022-2023

Këshilli Drejtues i Shkollës së Magjistraturës miratoi publikimin e listës pjesore të kandidatëve për magjistratë (profili Gjyqtar dhe Prokuror) të dërguar nga Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë, pas verifikimit të pasurisë dhe figures. Kandidatët do të pranohen në Programin e Formimit Fillestar për vitin akademik 2022 – 2023, në Shkollën e Magjistraturës, si më poshtë.

                                                                                                                                                                                                                             

Nr.Emër MbiemërProfili i zgjedhur
1.Susana CenaKandidat për gjyqtar
2.Anisa GiuKandidat për prokuror

 

Shkolla e Magjistraturës është në pritje të vendimmarrjeve të tjera nga ana e dy Këshillave, për miratimin e kandidatëve të tjerë fitues, emrat e të cilëve do të publikohen në ditët në vijim.